2:25 pm - วันพุธ ที่ 23 เมษายน 2014

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จ.มหาสารคาม เปิดสอบเป็นพนักงานประจำปี 2556 จำนวน 9 ตำแหน่ง

Advertisement

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 2 และ 3 ประจำปี 2556 จำนวน 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา (27 พ.ค.-18 มิ.ย.56)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 2 และ 3 ประจำปี 2556 จำนวน 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา (27 พ.ค.-18 มิ.ย.56)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตาแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

1.1 ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จานวน 2 ตาแหน่ง ดังนี้
1.1.1 ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล       จานวน 1 อัตรา
1.1.2 ตาแหน่ง ช่างไฟฟ้า                            จานวน 1 อัตรา

1.2 ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จานวน 6 ตาแหน่ง ดังนี้
1.2.1 ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ                     จานวน 2 อัตรา
1.2.2 ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จานวน 1 อัตรา
1.2.3 ตาแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้         จานวน 1 อัตรา
1.2.4 ตาแหน่ง นายช่างสารวจ                            จานวน 1 อัตรา
1.2.5 ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน          จานวน 1 อัตรา
1.2.6 ตาแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ       จานวน 1 อัตรา
1.3 ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จานวน 1 ตาแหน่ง ดังนี้
1.3.1 ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตร               จานวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร :

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองคู อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556 ในวันทาการ เวลา 08.30 – 16.30 น. และมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 ตาแหน่งเท่านั้น หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองคู หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 4370 – 6910 และทางเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตาบลหนองคู www.nongku.go.th

เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร 

 

งานพาร์ทไทม์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เปิด สอบ อบต.คลอง 3 รับสมัครพนักงานส่วนตำบล รวม 17 ตำแหน่ง 29 อัตรา
หา งานราช การ กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ รวม 13 ตำแหน่ง
สมัครงาน ราชการ สำนักงานกระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบเข้ารับราชการ รวม 7 อัตรา
สมัคร งานราชการ กรมป่าไม้ เปิดสอบตำแหน่งพนักงานราชการ (สำนักบริหารกลาง) ปี 56
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชาย – หญิง ประจำปี 2557
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ รวม 1 อัตรา