สมัคร งานราชการ กรมป่าไม้ เปิดสอบตำแหน่งพนักงานราชการ | ศูนย์รวมงาน part time รายได้เสริม ธุรกิจเสริม ทั่วประเทศ
2:44 pm - วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 7455

สมัคร งานราชการ กรมป่าไม้ เปิดสอบตำแหน่งพนักงานราชการ (สำนักบริหารกลาง) ปี 56

สมัคร งานราชการ กรมป่าไม้ เปิดสอบตำแหน่งพนักงานราชการ (สำนักบริหารกลาง) ปี 56 สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์  http://job.forest.go.th หรือ http://www.forest.go.th แล้วกรอกข้อความหรือข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์  บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ  ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 มีนาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สมัคร งานราชการ

สมัคร งานราชการ กรมป่าไม้ เปิดสอบตำแหน่งพนักงานราชการ (สำนักบริหารกลาง) ปี 56

 

รายละเอียดตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานราชการ (สำนักบริหารกลา่ง)
อัตราเงินเดือน : – บาท
ประเภท : (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)
จำนวนตำแหน่งว่าง : – ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :

วิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://job.forest.go.th หรือ  http://www.forest.go.th แล้วกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 มีนาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

 เอกสารแนบท้าย : คลิกที่นี่

สมัคร งาน ราชการ กรมควบคุมโรค เปิดสอบแข่งขันข้าราชการ 1 ตำแหน่ง
กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
สมัครสอบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ นักวิชาการแรงงาน 1 ตำแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จ.มหาสารคาม เปิดสอบเป็นพนักงานประจำปี 2556 จำนวน 9 ตำแหน่ง