สมัครงาน ราชการ 56 สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดสอบเป็นพนักงาน | ศูนย์รวมงาน part time รายได้เสริม ธุรกิจเสริม ทั่วประเทศ
3:49 am - วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2015

สมัครงาน ราชการ 56 สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดสอบเป็นพนักงานราชการศาลทั่วไป

สมัครงาน ราชการ 56 สำนักงานศาลยุติธรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไปในตำแหน่ง วิศวกรโยธา และ นิติกรปฏิบัติการ รวม 10 อัตรา ผู้สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 วันที่ 28 มีนาคม 2556

สมัครงาน ราชการ 56

สมัครงาน ราชการ 56 สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดสอบเป็นพนักงานราชการศาลทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

  • วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 วันที่ 14 มีนาคม 2556
  • นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 28 มีนาคม 2556

รายละเอียดแต่ละตำแหน่ง

วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,190 บาท

ลักษณะงาน:
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ สำรวจ ออกแบบและคำนวณ พิจารณา ตรวจสอบและวิเคราะห์วางโครงการก่อสร้าง และให้คำปรึกษาแนะนำ ในงานวิศวกรรมโยธา งานทาง งานสะพาน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติพิเศษ:
รับวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ

การรับสมัคร

  • สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 วันที่ 14 มีนาคม 2556
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเว็บ www.ojoc.coj.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : Download

รายละเอียดแต่ละตำแหน่ง

นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,680 – 12,850 บาท และได้รับค่าครองชีพอีก รวมไม่เกิน 15,000 บาท

ลักษณะงาน:
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติพิเศษ:
รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์

การรับสมัคร

  • สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 มีนาคม 2556
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเว็บ www.ojoc.coj.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : Download

แหล่งที่มา : www.ojoc.coj.go.th
หา งาน ราชการ 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
สำนักงาน ก.ก. เปิดสอบแข่งขันเพื่อเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2556 จำนวน 15 ตำแหน่ง
ธกส เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพัฒนาธุรกิจและผู้ช่วยการเงิน จำนวน 1,595 อัตรา
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู 1 อัตรา